İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

HBK POLİMER PLASTİK ailesi olarak, en önemli değerimizin çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. “Performans”, “Özsaygı”, “Dürüstlük” üzerine inşa ettiğimiz insan kaynakları politikamızda, günlük davranış tarzımızı ve bakış açımızı hayatımızın her noktasında uygulamaktayız.

• Çalışanlarımızın kişisel ve potansiyel gelişimlerine teşvik edecek ortam ve fırsat hazırlamak,

• Sorumluluk bilinci içinde sürekli iyileştirmeye gidip teknolojik işgücü verimini artırmak,

• Çalışanların performanslarını sürekli izleyerek ve geliştirerek yöneticisinden işçisine; ekip ruhuna sahip, birbiriyle uyumlu bir kadronun sürekliliğini sağlamak,

• Etkin ve efektif bir yetenek yönetim ve kariyer yedekleme planı ile sürdürülebilir bir organizasyon yapısı oluşturmak,

• Çalışanlarımızın görüş ve fikirlerine değer vererek, dinamizm ve yüksek performanslarının iş sonuçlarına yansımasını izleyip değerlendirmek
• Çalışanlarımıza sürdürülebilir motivasyon sağlamak,

• İş kazalarına karşı çalışanlarımızın güvenliğini en üst seviyede tutmak,

Şirketimizin temel prensiplerindendir.