POLİTİKALAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE
POLİTİKAMIZHBK POLİMER

İş Sağlığı ve Güvenliği ilkeleri ile İşletmemizde, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun çalışma ortamı sağlamak ve “Önce Emniyet” prensibi ile kazasız bir işyeri oluşturmak temel hedefimizdir.

HBK POLİMER PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. Tüm faaliyetlerinde, insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak, her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak benimser.

“Önlemek, ödemekten daha ucuzdur” bilinciyle, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleyici/proaktif yaklaşımla sistemli, kararlı ve uygulanabilir seviyeyi sürekli yükseltmek amacıyla;

  • Yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı temel alarak, sürekli gelişmeyi,
  • Çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak şekilde çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalığı ve yaralanmalara karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi
  • Yatırımların gerçekleştirilmesinde olası çevresel etkileri ve iş sağlığı güvenliği risklerini dikkate almayı ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Toplum ve çevreye saygılı olarak faaliyetlerini sürdürmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliğini, tüm faaliyetlerimizde birinci öncelik olarak dikkate almayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda, eğitim ve diğer faaliyetlerle çalışanlarımızın bilinç düzeyini artırmayı ve davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi,
  • Çalışanların bağlılığı ve memnuniyetindeki başarıyı sürdürmeyi,
  • Bölgemizdeki kuruluşlar ile işbirliği yapmak, afetler ve acil durumlara ortak müdahale edebilecek bir yapılanmanın içinde olmayı,

HBK POLİMER PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. Ana politika olarak benimsemiştir.

HBK POLİMER PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. Bünyesindeki yöneticiler, çalışanların emniyetli ve sağlıklı çalışmalarını temin etmek, çalışma koşullarını gözlemlemek ve iyileştirmekten, tespit edilen emniyetsiz koşulların giderilmesinden ve gerekli kaynakları sağlamaktan;

Tüm çalışanlar ise İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının esaslarını uygulamaktan, geliştirmekten ve kuralları uygulamaktan sorumludur.